ขณะนี้ยอดบริจาค

200,000 บาท

คลิ๊กดู รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

มาร่วมสร้างพลังแห่งการเป็นผู้ให้พร้อมกับพัฒนาตนเองด้วยการแก้โจทย์ปัญหา TEDET

เพื่อให้ยอดบริจาคครบ

200,000 บาท


ลงทะเบียน


Valid.
กรุณากรอก ชื่อ
Valid.
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก : เลื่อกระดับชั้น
กรุณากรอก : เลือกจังหวัดที่อาศัยอยู่
Valid.
กรุณากรอก : ชื่อผู้ใช้งาน
Valid.
กรุณากรอก : รหัสผ่าน