รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2566

ประกาศ

การรับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และรางวัลระดับจังหวัด
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

  1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด สามารถกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันรับรางวัล ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 คลิกที่นี่
  2. ทางโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จะจัดส่งเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัด ภายในเดือนมกราคม 2567
  3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.or.th