ข่าวสารและกิจกรรม

Blog
วันที่ 9 มี.ค. 2566

โครงการ TEDET ร่วมกับโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม KMS Science Camp ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ KMS Science Camp ครั้งที่ 7 พื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ให้มีความรู้พื้นฐาน

อ่านต่อ
Blog
วันที่ 13 พ.ย. 2563

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED)

อ่านต่อ
Blog
วันที่ 9 พ.ย. 2563

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ได้จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

อ่านต่อ
Blog
วันที่ 2 พ.ย. 2563

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED)

อ่านต่อ
Blog
วันที่ 2 พ.ย. 2563

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสุขอนามัยต่อบุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ